söndag 3 augusti 2014

Store Gud, vi lovar dej, landet, havet, atmosfären
1. Store Gud, vi lovar dej,
landet, havet, atmosfären,
solsystemet fröjdar sej,
Vintergatan ger dej äran,
vittnar om din skaparmakt
och bestyrker vad du sagt.

2. Universum bär oss bud
om din kraft och skaparglädje.
Kosmos ropar: "Gud är Gud!"
Dina armar famnar världen.
Jord, som öde var och tom,
uppfyllts av din rikedom.

3. I en okänd dimension,
dold för vetenskapens öga,
jublar änglars legion
inför dej i himlar höga.
Men du böjer dej hit ned,
hör din kyrka sjunga med.

4. Synlig kom du till vår jord
när Messias lät sej födas.
Han är livets skaparord
och uppstånden från de döda.
Över liv och död rår nu
Fader, Son och Ande, du.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar