onsdag 20 augusti 2014

Faderns nåd och kärlek kan1. Faderns nåd och kärlek kan 
så förvandla människan
att hon, fri från själens kramp 
övervinner i sin kamp. 

2. Fast beslut och goda råd 
är förgäves utan nåd, 
men Guds kärlek lyfter opp 
mänskans ande, själ och kropp. 

3. Samvetet och Herrens lag 
ger jag rätt, men vet att jag 
inte av mig själv kan nå 
upp till det jag vill förmå. 

4. Svarta tankar mörker spred, 
onda bilder stänkte ned 
allt vad gott och skönt och stort 
Fadern hade för mig gjort. 

5. Men som vårens ljumma bris 
smälter undan vinterns is, 
blev de frestelser jag haft 
upplösta av nådens kraft. 

6. Framåt, framåt går min blick 
sedan friheten jag fick, 
framåt mot den nåd, som jag 
vänta får från Gud var dag.

Text och copyright: Christian Braw [publ. med tillstånd]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar