söndag 31 augusti 2014

Kom, låt oss sjunga en sång om vår Herre
1. Kom, låt oss sjunga en sång om vår Herre,
Jesus, vår Frälsare, syndares hopp!
När jag låg hjälplös i synder allt värre,
tog han sig an mig och reste mig opp.

2. Han tog emot mig som borde ha förkastats,
gav mig sin nåd och förlåtelse helt fritt.
Synderna mina på honom hade lastats,
när han på korset tog straffet som var mitt.

3. O vilket byte, nu räknas jag rättfärdig!
Salighet, renhet, det tillhör nu mig!
Frälsare kär, hur kan jag som är ovärdig
älskas så högt, ärva himmelen med dig?

4. Jubla och tacka och prisa med mig alla
herrarnas Herre och kungarnas Kung!
Han är min broder, så får jag honom kalla.
Gläds med mig nu, både gammal och ung! 

Text ©: Seth Erlandsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar