tisdag 19 augusti 2014

Guds Ande leder rätt och väl
1. Guds Ande leder rätt och väl
mot målet varje mänskosjäl,
som honom ej förjagar.
Den väg som till Guds himmel bär
han henne troget vandra lär
i livets alla dagar.

2. Han rustar dem med kraft och ljus
som Kristi kyrkas tempelhus
uppbygger här på jorden.
Han deras mun och hjärta rör,
Guds dolda råd dem kunnigt gör
och ger de rätta orden.

3. Vårt hjärta nådigt öppnar han,
så ordets ljus där ingå kan
som syndens natt fördriver.
Och Andens ord det säde är
som goda skördar i oss bär,
om vi vid det förbliver.

4. Vår tröst han är i all vår tid,
vårt bistånd i vår sista strid,
då hjälp ej finns hos andra.
Han leder oss i dödens dal,
så genom den till himlens sal
vi utan men kan vandra.

5. Barmhärtighetens Fader, du
för Kristi skull vill höra nu
och oss din Ande giva,
som med sin kraft hos oss vill bo
och så till kärlek, hopp och tro
vår arma själ uppliva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar