måndag 18 augusti 2014

Fridens Gud, oss frid förläna
1. Fridens Gud, oss frid förläna: 
hör oss, milde Herre Gud! 
Hjälp oss att dej troget tjäna, 
fäst oss vid din viljas bud, 
så att vi med helgad ro 
får i fridens hyddor bo. 

2. Ack, där synd och svek får råda 
hjälper inte svärd och spjut! 
Skuld på skuld ses förebåda 
nöd och undergång till slut. 
Världslig vishet, världsligt mod 
hejdar ej fördärvets flod. 

3. Frid i landet du oss give, 
frid i husen följe den. 
Makar, syskon, grannar live 
fridens anda, kärleken. 
Frid i hjärtat, Jesus, bjud, 
frid med mänskor och med Gud. 

4. "Frid på jorden!" sjöngs i höjden, 
Jesus, i din födslostund. 
Frid från himlen utgör fröjden 
av ditt saliga förbund. 
Men i denna prövotid 
vinns den inte utan strid. 

5. Hjälp oss du, o kärleksrike, 
styrk oss med din Ande god, 
du vår Konung i det rike, 
som du köpte med ditt blod. 
Här med oss mot synden strid, 
tills vi når en evig frid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar