fredag 22 augusti 2014

Herre, välsigna oss nu väl
1. Herre, välsigna oss nu väl,
Herre, bevara vår kropp och vår själ.
Ditt ansikte oss lysa må,
att vi ej vilse måtte gå.

2. Bevara oss för satans list,
hjälp oss nu alla, o Jesus Krist!
Håll oss, o Herre, i din hand,
Gud Fader, Son och helge And´! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar