onsdag 20 augusti 2014

Längs med stranden går en man

1. Längs med stranden går en man 
och till honom skyndar man, 
följer efter i hans spår, 
där han upp mot berget går. 

2. Gamla går på ömma ben, 
halta linkar efter sen. 
Trevande de blinda går 
fram mot platsen, där han står. 

3. Allt blir på den mannen lagt 
i förtröstan på hans makt, 
därför att de ser att han 
både vill och hjälpa kan. 

4. Se, hur han de sjuka rör 
och till verklig hälsa för, 
hur han svaga, skadade 
livets kraft kan återge. 

5. Märkte du den goda blick, 
som det sjuka barnet fick? 
Gråten tystnar, där han går 
och vid plågan röra får. 

6. Varje plåga, varje brist 
blir av mannen, Jesus Krist, 
buren för den mänsklighet, 
som sin plågas rot ej vet. 

7. Häpna, bävande de står, 
när de hälsan återfår, 
men så bryter jublet loss: 
"Herren Gud besöker oss!" 

8. "Gud är mitt ibland oss! Se, 
hur vi blivit botade 
genom kraft från himmelen. 
Gud har kommit hit igen!"

Text och copyright: Christian Braw [publ. med tillstånd]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar