onsdag 20 augusti 2014

I Guds tanke Kyrkan bor
1. I Guds tanke Kyrkan bor,
innan någon enda mänska tror. 
Före hav och före jord 
fanns Guds Kyrka i hans Ord. 
Halleluja! 

2. Kyrkan var Guds egen plan 
och blev verklighet den dan 
Ordet steg som mänska ned; 
då var också Kyrkan med. 
Halleluja! 

3. Och när Gud i pingstens tid 
fyllde Kyrkan med sin frid, 
blev hans trogna alla ett 
och gav Guds apostlar rätt. 
Halleluja! 

4. Kyrkan till fullkomning når 
först när världens makt förgår, 
och hon får hos Kristus bli 
ung och vacker, glad och fri. 
Halleluja! 

5. Som i Faderns plan det var 
och av Guds apostlar har 
varit sagt, så måste det 
bli hos oss till evighet. 
Halleluja!

Text och copyright: Christian Braw [publ. med tillstånd]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar