fredag 1 augusti 2014

Tiden flyr. När vill du börja?Alt. koral:


Alt. koral:
1. Tiden flyr. När vill du börja,
o min själ,
för ditt väl
att med allvar sörja?
Gud dej ropat, och han ropar
dej ännu. 
Vad gör du?
Skuld på skuld du hopar.

2. Stanna och din frid besinna!
Gud är sann,
än du kan
nåd och tillgift vinna.
Här är döden, här är livet:
märk härtill!
Det du vill,
det skall dej bli givet.

3. Men förspill ej nådatiden!
Ack, så dyr,
se, den flyr
och är snart förliden.
Dröj ej tills de onda dagar
tär din kropp!
Årens lopp

kraft och mod försvagar.

4. Medan du ännu kan synda,
övergiv
syndens liv,
ur fördärvet skynda!
Bryt din vilja, slit din fjättra,

medan du
har ännu 
tid att dej förbättra!

5. Sök i tron med ångerns smärta
Jesu nåd!
Följ hans råd
med ett ödmjukt hjärta!
Då skall dej hans Ande stärka
i ditt kall;
se, han skall
håg och gärning verka.

6. O min Jesus, jag vill hasta
att med bot
för din fot
mej i stoftet kasta,
viss att du min synd förlåter.
Dej jag vill
höra till -
Jesus, ta mej åter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar