fredag 8 augusti 2014

Din rikssak, Jesus, vara skall1. Din rikssak, Jesus, vara skall
min största härlighet. 
Tack att jag också fick ditt kall
och nu får vara med!
Ovärdig är jag, Herre kär,
att stå som en i rikets här,
men du som kallat mej vid namn
och ömt mej slutit i din famn
skall ge mej makt
att gå dit du har sagt.

2. Ge mej en känslighet lik din 
för världens sorg och harm!
Slut mej i dina smärtor in
och gör mej stark och varm!
Lär mej att skåda med din blick
vart folk som liv och gränser fick,
att bära världens nöd och skam
i bön och längtan till dej fram,
att gå åstad
uthållig, stark och glad!

3. Då vet jag att mitt öga får
en härlig utsikt se,
när det mot livets afton går
för både lust och ve:
Guds rike står i sommarskrud,
och Kristus går där med sin brud,
en skara krönt med livets krans,
från varje folk och språk som fanns;
nu firas det
i evig salighet! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar