fredag 1 augusti 2014

Nu väller de fram liksom en våg

1. Nu väller de fram liksom en våg,
vi följer dem, vi följer dem:
det går ett oändligt pilgrimståg
till Betlehem, till Betlehem.

2. Se, barnen går främst som varje år, 

så kvinnor, män, så kvinnor, män,
ja, skälvande gamla med käppar går
till krubban än, till krubban än.

3. För alla har samma själsbehov

av julens fred, av julens fred.
Till himmelens tidlösa vänskapsprov
följ med, följ med! Följ med, följ med!

4. Och finner du den i krubbans hö

som herdar såg, som herdar såg,
då äger du nog att frimodigt dö
och leva på, och leva på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar