måndag 4 augusti 2014

Det kom ett glädjebud till detta landet


1. Det kom ett glädjebud 
till detta landet,
ett ord om livets Gud,
den ende sanne,
och ordet genljöd genom höga salar,
ljöd genom skepp och kor,
vid dopfunt, altarbord,
kring berg och dalar.

2. Av trä och stål och sten
vi byggt en kyrka,
men liv kan bara en
med Anden verka.
Om provets eld ej våra byggverk sparar,
men smälter allt till sist,
vår tro vet lika visst:
Guds ord, det varar.

3. Se, under dom är vi
och våra byggen.
Snart är vår tid förbi
och blir som hyggen.
Men från vår korta dag en lovsång stige
med tack för glädjens bud,
ett ord om livets Gud
och nådens rike.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar