tisdag 12 augusti 2014

Jesus, som en skatt vi vaktar

1. Jesus, som en skatt vi vaktar 
vad du gav i kallelsen, 
att du värdiga oss aktar 
att ännu förbli i den:
tack för att du mig betraktar 
som ditt barn och som din vän. 

2. När du hjälpte oss bejaka 
det du gav i kallelsen, 
gav du nåd att bedja, vaka 
vid ditt Ord och nattvarden. 
Där fick vi din närhet smaka 
och med den förvandlingen. 

3. Jesus, du som kan regera 
bättre än vi anar det, 
du kan kalla många flera 
till din kära kristenhet 
och igenom dem ge mera 
hopp åt världens mänsklighet. 

4. Ännu kan det tid behövas, 
ännu några dar och år, 
där vi som din Kyrka övas 
för den gudstjänst, som består. 
Ännu vill du att vi prövas 
tills vår tro till mognad når.

Text och copyright: Christian Braw, publicerad med tillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar