torsdag 25 september 2014

Den ingen tänker på och ser
1. Den ingen tänker på och ser 
en blick av vänskap Jesus ger 
och säger: ”Kom och följ med mig 
och allting skall förändra sig.” 

2. Han utskämd blev i hela stan,
när han tog plats som publikan. 
Nu reser han sig, lämnar allt, 
som Mästarn honom har befallt. 

3. Han anade att dagen grytt: 
”Nu kan mitt liv bli rent och nytt!” 
och genast vill han dela med 
sig av det nya livets fred. 

4. Och därför till en fest han bjöd 
med kött och vin och nybakt bröd. 
Han gladdes att få Jesus se 
och honom av det bästa ge. 

5. Men alla gladdes inte då, 
och några sade bittert så: 
 ”Hur i all världen tänker han, 
när med sånt folk han äta kan?” 

6. Och Jesus sade : ”Se, jag är 
som läkare ibland er här 
med läkemedlen, som förmår 
att bota sjuka själars sår.” 

7. ”Om ni är friska nu, nåväl, 
ha själva vård om kropp och själ, 
men själens läkare ändå 
skall botande bland sjuka gå.”

Text och copyright: Christian Braw (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar