torsdag 25 september 2014

Kristus, före världen var du

1. Kristus, före världen var du 
Faderns plan, hans hjärtas ord, 
och i tidens fullhet är nu 
du som mänska född på jord. 
Gud av modersbröst vill dia 
för att oss från hunger fria, 
höra modershjärtat slå 
och hos henne trygghet få. 
Guds och jungfruns ende son, 
djuren ger dig krubbans lån! 

2. Gud, med människan förenad 
är du evigt. Mänskan är 
genom julens under renad. 
Guds natur för alltid bär 
mänsklighetens kamp och börda. 
Vad vi själva skulle skörda 
av vad vi i otro sått 
har Guds Son till ansvar fått. 
Fria ifrån svek och skam 
bjuds vi nu till festen fram. 

3. Som en blixt från evigheten 
slår du ner i tidens rum, 
fyller hela mänskligheten 
med din krafts mysterium. 
Över hela jorden klingar 
julens klockor, hymner svingar 
sig till dig med med tack för att 
du är född i julens natt 
och har låtit oss få del 
av dig själv, Immanuel! 

*4. Ära, ära vare Fadern, 
ära vare Faderns Son, 
ära vare Faderns Ande – 
ärade i lika mån, 
som det varit före tiden 
och är genom Kyrkan i den 
tid, när hennes lovsång går 
ända till Guds rikes vår, 
fram till segern med Guds Lamm 
när Guds rike bryter fram.


Text och copyright: Christian Braw (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar