torsdag 25 september 2014

Jesus, ingen högre ära1. Jesus, ingen högre ära 
finns än äran ifrån dig, 
att som ordenstecken bära 
dina ord: ”Du tillhör mig.” 

2. Det finns ingen större heder 
än den heder du mig ger, 
när du hör vart ord jag beder 
och till svar ger ännu mer. 

3. Vem kan så som du belöna 
långt utöver vad jag gjort, 
redan här med gåvor sköna, 
sedan där långt mer och stort. 

4. Därför vill jag aldrig böja 
mig till mänsklig ära ner 
men istället blicken höja 
till belöningen du ger. 

5. Och långt mer än varje gåva, 
varje heder, varje ord 
är att du mig ville lova 
plats hos dig vid Faderns bord. 

Text och copyright: Christian Braw, fritt efter Joh. 12: 43 (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar