torsdag 25 september 2014

När Guds församling brytes ned
1. När Guds församling brytes ned, 
då är hans vänner också med. 
De bär sitt ansvar, de också 
att det så illa kunde gå. 

2. Nu ber vi om förlåtelse 
för allt vi glömt att tro och be, 
för att vi svek och teg där vi 
Guds viljas vittnen kunnat bli. 

3. Som syskon har vi också del 
i det som var de andras fel. 
Gud, hjälp oss se och ångra det, 
som fattats i vår trofasthet. 

4. Till ångrande du lovat nåd 
ur din försonings kraftförråd, 
när vi oss öppnar för att vi 
förvandlade av dig skall bli. 

5. Förnyade skall vi också 
i kamp för din församling gå 
och se på den med tro och hopp 
som Andens brud och Kristi kropp. 

Text och copyright: Christian Braw efter Esra 9:5-15 och Nehemja 1:4-11 (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar