torsdag 25 september 2014

Fader, låt nu Kristus bli1. Fader, låt nu Kristus bli 
målad för oss alla i 
den predikan vi skall få; 
låt den till vårt hjärta gå. 

2. Led vår själasörjare 
att oss just de orden ge, 
som vår själ behöver mest 
och inför dig själv är bäst. 

3. Låt de orden leda oss 
fram till Jesu Kristi kors 
och få oss att falla ned 
för att ta emot din fred. 

4. Ge oss Andens gåvor när 
Ordet oss förkunnat är: 
profetia, underverk 
och med tungotal oss stärk. 

5. Låt oss, Fader, denna dag 
få din goda, klara lag 
och låt evangelium 
i vårt hjärta finna rum. 

6. Då skall denna gudstjänstdag 
bli din Kyrkas glädjedag, 
dagen, när din himmel hör 
änglaskarans jubelkör. 

Text och copyright: Christian Braw efter Gal. 3:1-6, Apg. 10:44 (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar