torsdag 25 september 2014

När man och kvinna har varann1. När man och kvinna har varann, 
då finns en lycklig glans 
av Edens lustgård, där en man 
fann kvinnan, som blev hans. 
Det var Gud Faders plan och ord 
att dem tillsammans ge 
vid samma livets rika bord 
av sin välsignelse. 

2. För mannen var det inte gott 
att alltid ensam gå, 
och därför har han kvinnan fått. 
Till ett skall bli de två. 
Ur deras kärlek, kropp vid kropp, 
skall livet växa fram 
och nya släktled skjuta opp 
som skott ur savrik stam. 

3. Nu vilar Guds välsignelse 
på kvinna och på man, 
när de vill åt varandra ge 
allt vad de skänka kan. 
Där kärleken är djup och sann, 
där ger den upp sitt jag 
för livet med och för varann 
i sorg och glädjedag.

Text (copyright): Christian Braw (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar