torsdag 25 september 2014

Var är nu din bror
1. Var är nu din bror, 
syster eller mor, 
dem du gärna skulle hjälpa,  
inte svika eller stjälpa,
var är nu din far? 
Ansvaret står kvar. 

2. All Guds mänsklighet, 
främst din nästa, det 
är den uppgift Gud dig givit 
och i Bibeln har beskrivit. 
Det är detta, som 
Gud dig frågar om. 

3. Blir hans fråga svår 
och till hjärtat går, 
då är rätta tiden inne 
att anropa Faderns minne
av hur han för oss 
gav sin Son vårt kors. 

4. Där på korset han, 
Jesus, för oss vann 
bot för allt vad vi har felat, 
kraft att göra vad vi velat, 
vann oss Andens nåd, 
tid och plats och råd.

Text och copyright: Christian Braw (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar