fredag 12 september 2014

Hör du sången, himlens sångAlt. koral:1. Hör du sången, himlens sång
som Guds änglar sjöng en gång?
Gud har kommit till vår jord,
lagd på djurens foderbord.

2. Halleluja! Herren är
mitt ibland oss, nu och här.
Kom och se, ja, kom och sjung:
född är världens Präst och Kung! 

3. Halleluja! Denna sång
klingar ljuvligt än en gång.
Änglar sjunger för vår tid
om Guds ära, jordens frid.

4. Se Guds ljus är i vår natt!
Det får mörkret inte fatt.
Namnet över alla namn 
bär ett barn i jungfruns famn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar