söndag 28 september 2014

Gud, dej ske pris av alla


1. Gud, dej ske pris av alla,
att du har velat kalla
oss i din Son till livet
och oss din Ande givit!

2. Han oss i dopet tvagit,
i hjärtat boning tagit
och verkar genom Ordet,
ger liv vid nattvardsbordet.

3. Vem kunde annars tänka
vad gott oss Gud vill skänka?
Vem skulle omsorg bära
att Herren känna lära?

4. Den som av Anden ledes
till salighet beredes,
till slut helt barnsligt glad är
och kallar Gud sin Fader.

5. Att tron i hjärtat giva,
vårt hopp att stärka, liva,
vår kärlek värma, rena,
är Andens verk allena.

6. Så prisar nu vi arma
Gud som sej vill förbarma.
Hans Ande i oss verke
och till allt gott oss stärke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar