torsdag 25 september 2014

En stad på berget kan inte döljas1. En stad på berget kan inte döljas, 
det står för alla så uppenbart, 
och skulle staden av dimmor höljas, 
så kommer dagen, när ljust och klart 
den syns på berget och alla vet 
att bergets stad är en verklighet. 

2. Så är det också med kristenlivet 
och med Guds Kyrka i tid och rum. 
Är än det inte åt alla givet 
att ana Kyrkans mysterium, 
så kommer tiden då dagen gryr 
och dimmorna för Guds Ande flyr. 

3. Då skall bli tydligt, att det som doldes 
av nattens dimmor på bergets topp 
och stadens folk, som likt slaktdjur såldes, 
är mänsklighetens och kosmos hopp. 
Då strålar staden i himmelsk glans 
och folken varsnar, att den är Hans. 

4. Då vissnar ner alla otrons drömmar 
om paradiset förutan Gud. 
Ur folk och stater miljoner strömmar, 
som länge väntat på Kristi bud, 
befriade från sin bördas ok 
och återfunna i Livets bok. 

5. Men ge oss Herre, ditt mod att vara 
och verka det som Gud sände till. 
Med änglars vapen din stad försvara, 
när tid och otro förnedra vill. 
Med dig vid sidan vi håller ut 
och segerlönen blir vår till slut. 

Text och copyright: Christian Braw efter Matt. 5:14 (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar