torsdag 25 september 2014

I en orgel varje pipa
1. I en orgel varje pipa 
finns där för att ljuda klar 
och med tonens krafter gripa 
själens djup hos en och var. 

2. Tonen skall tillsammans klinga 
med de andras klara ljud 
och som änglasången bringa 
oss en hälsning ifrån Gud. 

3. Så går stämmor i förening, 
olika blir enade, 
sprider ljus och skänker mening 
åt vad Gud har låtit ske. 

4. Det är så som vi skall ljuda, 
samstämt, tydligt, rent och klart 
och till lovsångsfesten bjuda, 
där vårt mål blir uppenbart. 

5. Herre, låt vår samklang höras 
ner i stumma läppars dal, 
så att många kan beröras 
av vår glädje och koral.

Text och copyright: Christian Braw (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar