torsdag 25 september 2014

Herre, med vår bön vi går1. Herre, med vår bön vi går 
nu till dig: Om trettio år 
finns det då en skara här, 
som till dig sin lovsång bär? 

2. Detta vida övergår 
vad vi människor förmår, 
men där vi står utan råd 
har du svaret: Andens nåd. 

3. Det var Andens kraft en gång, 
som oss gav vår tro och sång, 
och din Ande kan på nytt 
tända tro, där tron har flytt. 

4. Vi för barnen nu vill be: 
Oss förvandla, låt dem se 
i vårt liv att du är den 
ende Herren, Frälsaren. 

5. Tack, att vi får lämna allt 
i din hand. Som du befallt 
vill vi nu i dina spår 
gå mot dessa trettio år.

Text och copyright: Christian Braw (publ. med tillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar