torsdag 25 september 2014

I kristenlivets äventyr
1. I kristenlivets äventyr 
är nåden både fri och dyr. 
För Kristus har den kostat blod, 
av oss den väntar tro och mod. 

2. Man kan den bara ta emot 
med självinsikt och ärlig bot, 
med vilja att förvandlad bli, 
från själviskheten löst och fri. 

3. För vår församling nåden har 
en sällsam kraft i sitt förvar. 
Ett annat liv än det vi haft 
finns öppet nu i nådens kraft. 

4. Om än vårt hjärta säger nej 
och tror att det ej lönar sig, 
så har Guds hjärta större rum, 
och det är evangelium. 

5. Och nåden räcker till för allt. 
Den ger åt livet ny gestalt. 
Så låt oss öppna själ och kropp 
för nåden, vår förvandlings hopp. 

Text och copyright: Christian Braw efter Dietrich Bonhoeffer (publ. med tillstånd)  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar