torsdag 25 september 2014

I en och samma Kyrka


1. I en och samma Kyrka 
har vi en enda tro. 
I den finns livets styrka, 
i den finns själens ro. 
Vi tror på Gud Treenig 
och tillber Faderns Son, 
vi lovar Faderns Ande 
för allt han frälst oss från. 

2. För dopets vatten prisar 
vi Guds Treenighet,  
för allt han där oss visar 
av sin barmhärtighet. 
I dopets vatten fick vi 
ett liv med samme Far. 
Vi döpts i samma vatten 
och är vid dopet kvar. 

3. Oss tron och dopet skänkte 
ett liv med samme Far, 
och samme Ande sänkte 
sig ner till en och var. 
Nu samme Gud oss kallar 
till ett och samma hopp, 
och Andens eld gör alla 
till samma Kristi kropp. 

Text och copyright: Christian Braw efter Ef. 4:1-6 (publ. med tillstånd)  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar