måndag 29 september 2014

Jag vet inte vad som ska möta


1. Jag vet inte vad som ska möta
mej under det kommande år.
Gud hängt för mitt öga en slöja,
vars flik jag ej lyfta förmår.

2. Jag ser ej en handsbredd framför mej,
dock vet jag, att Herren är här,
och över de brusande vågor
det bävande barnet han bär.

3. Så vill jag då ängsligt ej fråga,
som otron så gärna det gör:
vad månne det kommande året
av nöd eller lust till mej för?

4. För mej är det nog, att min Fader
vet utväg för det och för det
och känner den ofarna stigen
- och vad jag ej vet, se, han vet! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar