torsdag 18 februari 2016

Gud ske lov, nu är jag ledig

Alt. koral:1. Gud ske lov, nu är jag ledig 
från min börda tunga! 
Nu är saken klar och redig, 
då må jag väl sjunga? 
Nu är världen återgivet 
genom Sonen gudalivet, 
blodet runnit, vi har vunnit, 
livet återfunnit. 

2. Se, all världen, hur vår Fader 
sej för oss förklarar! 
Se hur vänlig, god och glader 
han sej uppenbarar! 
Han i Sonen oss benådat, 
vi nu honom glada skådat.
All sin ära barnen kära 
vill han nu beskära! 

3. Lycklig den som nu vet skatta 
sej i Jesus salig, 
evigt liv i honom fatta, 
han har fröjd otalig. 
Han är lyckligt fri från världen, 
såsom frälst ur syndaflärden, 
går i spåren efter fåren, 
ser på herdesåren. 

4. Vilken glädje, frid och fägnad 
se sej frälsad vara, 
ha i Jesus all sin hägnad, 
leva utan fara, 
uppå döden gå och tråda, 
härska överallt och råda, 
jubilera, triumfera, 
såsom kung regera! 

5. Inget öra eller öga 
av sej själv kan fatta 
denna gudamakten höga 
vartill vi är satta. 
Genom honom som är livet 
blir nu allt av nåd oss givet. 
Vi får skåda i vår våda 
den som kan benåda! 

6. Gud, så god du måste vara 
som så nog oss givit 
att vi får det mesta spara 
till det andra livet! 
Under tiden vill jag lova, 
prisa dej och lycklig sova, 
Skriften nöta, kallet sköta, 
tills jag dej får möta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar