onsdag 24 februari 2016

Helge Ande, du Guds dyra gåva1. Helge Ande, du Guds dyra gåva,
kom, ja, kom till var och en av oss!
Väck oss upp - nu är ej tid att sova -
//: räck oss handen och bryt bojan loss! ://

2. Skingra mörkret helt i våra hjärtan
och berör oss med din kärleksglöd!
Säg oss mitt i synden och i smärtan
//: att Guds Son för oss led korsets död! ://

3. Låt det bli en full och hel förvandling
i förståndet, viljan, hågen, allt!
Väck oss upp till liv och kraft och handling,
//: ge oss nåd att vara jordens salt! ://

4. Ge oss eldens tungor till att tala,
ge oss läppar rörda av din nåd.
Oss i nöden trösta och hugsvala,
//: var vår Hjälpare i råd och dåd! ://

5. Ja, du är ju även bönens Ande,
lär oss då att be som glada barn!
Och vill satan i vår bön sej blanda,
//: sönderslit hans många dolda garn! ://

6. För hans falska angrepp oss bevara,
ja, bevara du oss sist som först,
ty vi ser ju ofta ingen fara,
//: just där faran är som allra störst! ://

7. I all sanning led oss du och lär oss,
tröst och tuktan, allt du ger är gott,
allt är nåd och trohet - lyft och bär oss,
//: tills vi väl det goda landet nått! ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar