söndag 21 februari 2016

Nu är min träldom slut

Annan melodiform:1. Nu är min träldom slut,
Jesus är min!
Nu får jag vila ut,
Jesus är min!
Jag länge ej förstod
värdet av Jesu blod,
fast han gjort saken god,
nu är han min!

2. Jag nu förstår Guds råd,
Jesus är min!
Vi frälsas blott av nåd,
Jesus är min!
I honom har jag frid
mitt under kamp och strid
min korta prövotid,
Jesus är min!

3. O vilken skatt jag fått,
Jesus är min!
Det är så gott, så gott,
Jesus är min!
Visst har jag daglig brist,
men bördan har jag mist,
ty den tog Jesus Krist
och han är min.

4. Nog må jag fröjda mej,
Jesus är min!
Helt han mej givit sej,
Jesus är min!
Han som mej löst en gång,
han är min sol och sång
mitt under tidens tvång,
Jesus är min!

5. Farväl med all min nöd,
Jesus är min!
Var är din udd, o död?
Jesus är min!
Snart bor jag i Guds stad,
nåden i högsta grad,
jag är så glad, så glad,
Jesus är min!

6. Farväl med synd och lag,
Jesus är min!
Välkommen, domedag,
Jesus är min!
Välkommen, evighet,
nu jag med visshet vet
var jag får salighet,
Jesus är min!

7. Här och i himlens höjd
Jesus är min!
Nämn ingen annan fröjd,
Jesus är min!
Han är min salighet,
nu och i evighet
vilar min tro på det,
Jesus är min!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar