torsdag 18 februari 2016

Du ljuva sakrament1. Du ljuva Sakrament,
fördolt i vin och bröd,
av Fadern till oss sänt
som bot för all vår nöd,
till dej, o Jesus, går vår sång,
dej vill vi tillbe än en gång,
//: du ljuva Sakrament :// 


2. Du fridens Sakrament,
som bjuder in oss än,
som domen från oss vänt
när själv du burit den,
förtröstansfullt till dej vi går
och nåd och hjälp och styrka får,
//: du fridens Sakrament :// 


3. Du hoppets Sakrament,
vår ark i syndens flod!
Dem som sin synd bekänt
du för till stranden god.
Oss fräls, för stormen ännu rår,
och vågorna så höga står,
//: du hoppets Sakrament! ://


4. Du glädjens Sakrament,
du Faderns återsken,
du sol som här sej tänt
gudomligt skön och ren,
så mäktigt stråla inom kort,
att satans bloss må blekna bort,
//: du glädjens Sakrament! ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar