måndag 29 februari 2016

Vi hör fåglarna i skogen sjungaAlt. koral:


1. Vi hör fåglarna i skogen sjunga,
varje fågel sjunger på sitt vis.
Ska vi inte, gamla liksom unga,
stämma upp en sång till Herrens pris?

2. Varför vill sej många hjärtan sluta?
Varför är så mången själ så ljum,
vill så sällan sej i lov utgjuta?
Varför är jag själv så trög och stum?

3. Värm, o Jesus, själv mitt kalla hjärta,
tänd din helge Andes eld i mej,
så att jag i både fröjd och smärta
aldrig upphör med att lova dej!

4. Väck oss alla, Jesus, ur vår dvala,
håg och krafter till det goda giv,
lär oss du med nya tungor tala,
giv du själv de döda benen liv! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar