måndag 29 februari 2016

O Herre, över allting stor


1. O Herre över allting stor,
som högre än all tanke bor
och danat stjärnetältet!
Det är din kraft som vågen rör,
det är din kärlek som beströr
med blommor gröna fältet.

2. Du bjuder - och på kullens topp
en lund så lummig växer opp,
där fåglarna kan gunga
på trädens späda grenar snart
och lika glatt som underbart
sin Skapare lovsjunga.

3. Du vill det - och i öknens land
ur djupet av den lösa sand
en källas åder springer.
Den häpne vandrarn njuter glad
oasens ljuva vilostad
och prisar Herrens finger.

4. Den vida jordens krets är full
av Herrens ära: schaktets gull
och musslans gömda pärla,
det mogna ax, den svällda knopp
och örnens flykt mot solen opp
och vårens glada ärla!

5. Allt vittnar om att Gud är stor
och de i himlens tempelkor
hans härlighet beprisar.
Serafer skyler sej när de
kring tronen står och bävande
sin vördnad honom visar.

6. Likväl - o underbara nåd! -
nu den som söker hjälp och råd
i Jesu namn får bära
sin bön inför den Höges stol
och strålen från hans ögas sol
skall syndarn ej förtära!

[Pauline Westdahl, bearb.]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar