fredag 5 februari 2016

Välsignade stunder som Jesus oss gerAlt. koral:


1. Välsignade stunder, 
som Jesus oss ger, 
då frälsningens under 
tillsammans vi ser, 
då ordet förkunnar 
vårt eviga väl,
//: då Jesus är nära ://
att väcka och lära 
och trösta vår själ! 

2. O Jesus, vår Herre, 
din Ande oss giv! 
Vi har ju dess värre
ej krafter, ej liv, 
ej tro och ej kärlek, 
om du inte ger
//: vadhelst vi behöver, :// 
du hör våra böner
och nöden du ser. 

3. Vi är ju så kalla, 
ja, hårda som sten 
av födelsen alla;
det finns bara en
i himlen, på jorden
som vill och som kan 
//: vårt hjärta förändra :// 
vårt hjärta omvända, 
du ensam det kan. 

4. Så vänd du vårt sinne 
mot målet i tid,
och giv att vi finner 
vår frälsning och frid, 
vår näring, vårt liv
i vad du för oss gjort:
//: ditt blod och din pina :// 
har gjort oss till dina, 
så dyrbart och stort! 

5. Dej därför förbarma 
och tänk på vår nöd. 
Ja, gör oss nu varma
och väck oss ur död; 
låt lagen få väcka, 
låt nåden bli stor,
//: låt Anden få verka, ://
så alla kan märka, 
att du bland oss bor!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar