lördag 27 februari 2016

Välkommen afton lika klar

Alt. koralversion: 

1. Välkommen afton lika klar
som själva morgonstunden var,
för Jesus än är med mej.
God natt, du sol, med allt besvär,
farväl med allt som här mej tär,
till ro jag nu beger mej.
Vilohamn
i Guds namn
jag betingar,
där hans vingar
mej betäcker
så att inget ont mej räcker.

2. Nu, Herre kär, vid nådens tron
förnim min tungas svaga ton,
låt dej mitt offer täckas.
Förlåt all synd på denna dag,
låt vredesglöden från din lag
i Jesu blod utsläckas.
För allt gott
jag har fått,
för var gåva
jag vill lova
dej och prisa
med mitt hjärtas höga visa.

3. Du trogne nattens väktare,
din egen hjords försvarare,
låt mej din vård få njuta.
Var själv en eldstod kring min säng
och satans angrepp utestäng,
då han vill mej beskjuta.
Han med krav
skjuter av
många pilar
när jag vilar,
låt dem alla
fåfängt nu till marken falla.

4. Ja, låt, o Gud, i denna natt
din starka vagnborg vara satt
kring allt det som tillhör mej,
så med de mina jag får bo,
så jag får sova gott i ro,
så ingen ofärd stör mej.
Herre kär,
stanna här
i vår hydda
för att skydda
dina kära,
nu och alltid var oss nära!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar