måndag 22 februari 2016

Jag prisar högt min Jesus kär1. Jag prisar högt min Jesus kär
och stämmer upp med himlens här
en jubelsång för allt han gjort!
Hans namn är heligt, högt och stort!

2. Jag vet, på mej går ingen nöd,
ty Jesus har med blod och död
mej löst från all min synd och brist.
Nu är jag frälst, och det är visst.

3. Jag gick som ett förlorat får
på villovägar många år,
men nu jag vet på vem jag tror:
jag tror på Gud vars nåd är stor.

4. Jag tänkte mången gång som så:
om först jag kunde bli ändå
som Petrus, Paulus stark i tro
- då fick jag nog hos Jesus ro.

5. Men se, den tanken var ej rätt.
Nu tänker jag på annat sätt:
med all sin fromhet även de
ej annat var än syndare.

6. En syndare som jag har rätt
till Jesus just på samma sätt.
Ty Herren Jesus, Frälsaren,
är ännu syndarns bäste vän.

7. Så var nu alla vid gott mod,
om än det kostar liv och blod.
Vi har en herde stark och god,
han ger oss kraft och tålamod. 

(Greta Lisa Danielsdotter, 1824-1867)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar