lördag 27 februari 2016

Tänk, vilken glädje Herren Gud oss givit
1. Tänk, vilken glädje Herren Gud oss givit
i vilodagens helga sabbatsro,
då vi begrundar vad han sagt och skrivit,
då vi får trygga i hans gårdar bo!
Till Faderns famn vi trötta barn har blivit
inbjudna till att vila ut i tro -
hans kärleks kraft, hans Ande hit oss drivit,
må Ordets sådd till evig skörd ibland oss gro!

2. I vardagsverket prövas skall vårt sinne,
vi luttras här i möda, sorg och strid,
och blir vi trötta får vi ha i minne
att jordelivet är en kampens tid,
att nådelönens krona först vi vinner
i himmelrikets stora, fulla frid;
den rätta sabbatsglädjen där vi finner,
ja, Jesus själv ska vi få se och röra vid!

[Carolina Almqvist, 1829-1861, bearb.]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar