söndag 28 februari 2016

Som du, o Jesus, och din Far är ett
1. Som du, o Jesus, och din Far är ett,
må dina vänner kunna så beskrivas!
Må vi bli ett i dej, så som du bett,
och inte ständigt här på vägen kivas!

2. I världen är nog mycken strid ändå,
och strid i världen måste det ju vara,
men må ej kärleken förkolna så
bland dina lärjungar, din lilla skara.

3. Vi är ju lemmar här i samma kropp,
i samma vinstock är vi små, små grenar.
Låt inget bittert rotskott växa opp,
men giv, att nåden oss alltmer förenar.

4. Du älskar ju där inget älskvärt är,
så lär oss älska på det sättet, Herre!
Och lär oss glatt förvalta punden här,
om än vi nu fått flera eller färre.

5. Visst är ju gåvorna av många slag
och samma mått blev inte alla givet. 
Är Anden en, vad gör det då om jag
den minsta fyllnadssten i templet blivit?

6. Du känner dock varenda liten sten
och passar in den på sitt rätta ställe.
Vi är ju inget själva, men i En,
ja, genom En för Gud vi något gäller.

7. Blott i och genom dej, o Jesus god,
vi är för Gud fullkomliga och kära!
Ja, din rättfärdighet, ditt dyra blod
är vår berömmelse, vår fröjd och ära!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar