lördag 13 februari 2016

Höga, tysta skogen
1. Höga, tysta skogen
står där nu så grön,
allvarsam och trogen.
Sommarhimlen skön
högt däröver sträcker
tempeltak så blått,
över jorden räcker
det ju gott!

2. Källan sakta porlar,
fågeln drillar slår,
bäckens bölja sorlar,
glad och fri jag står,

blickar med förväntan
in i skogen skön,
och mitt hjärtas längtan
blir en bön:

3. Käre, höge Fader,
se till barnet ner!
O, jag blir så glad när
dina verk jag ser!
Dina kära händer
skapat allting så,
du mej hälsning sänder
i vart strå.

4. Himmelen den höga,
den har du till stol,
vänligt ler ditt öga
i din klara sol,
ljuset ut sej breder
till din fotapall
och i andakt beder
jorden all.

5. Komme snart ditt rike!
Kom, min Herre Krist!
Synd och fruktan vike
för din frid till sist.
Låt din helga vilja
av mej nu bli gjord,
ingenting mej skilja
från ditt ord.

6. Öppna själ och sinne,
kom och fyll mitt bröst,
stanna kvar därinne,
du mitt liv, min tröst,
då ska jag få fara
sist till dej i frid
och hos dej få vara
evig tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar