lördag 13 februari 2016

Vad äger jag här
1. Vad äger jag här,
som du ej beskär
från början till slut
av lyckan och livet?
Vad sådde jag ut
och bärgade in,
som du inte givit?
Blott synden är min!

2. Ett ömkansvärt arv!

Den ringaste sparv
som, lydig din lag,
dig lovar i ljuset
är bättre än jag.
Han fyller sitt kall,
då jag här i gruset
begråter mitt fall.

3. Dock nådigt med mej

som suckar till dej
du än har fördrag, 
o Fader! så länge
det heter i dag.
Till dej nu min röst
lovsjungande tränge,
o Herre, min tröst!

4. I dag står jag opp

till bättring och hopp,
då för mej jag ser
båd´ döden och livet -
behöver jag mer?
Vad människan vill,
det blir henne givet,
det hör henne till.

5. Du eviga liv!

Min egendom bliv,
mitt val och mitt väl!
Jag då ej begraver
i stoftet min själ;
men tänker så glad,
att här jag ej äger
en varaktig stad.

6. I Frälsarens spår

jag bedjande går
här nere en tid,
och sen får jag fara
till hemmet i frid.
Här är jag en gäst;
hos Herren att vara
är bättre, ja, bäst! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar