lördag 13 februari 2016

Vem hör jag väl till?Alt. melodiversion (efter Jonas Andersson):


Alt. koral:Alt. koral:1. Vem hör jag väl till?
Åt Herren jag vill
mej ge i min nöd,
mej ge i min glädje,
i liv och i död.
Mej, vart han än går,
av nåd han tillstädje
att följa hans spår!

2. Mej sökte hans blick,

fast vilse jag gick;
mej har han ej dömt
för alla de gånger
jag honom förglömt.
Han känner min brist,
men också min ånger,
och hjälper mej visst.

3. Du saliga tro!

Du heliga ro!
Du himmelska tröst,
den enda som gäller
för sargade bröst!
För Medlarens skull
den Evige fäller
ej trädet omkull.

4. Han låtit det stå,

men frukter därpå
han år ifrån år
förgäves dock spanar.
Ack! ännu det står
så ofruktbart torrt -
nu döden han manar
att hugga det bort.

5. Då hörs där en röst

av mildhet och tröst;
till tronen den går
och nåden förlänger
kanhända ett år.
Den rösten är din,
o Jesus! den tränger
så djupt hos mej in.

6. Dej hör jag nu till,

dej, Herre, som vill
ej syndarens död,
men att han sej vänder
till dej i sin nöd,
ja, lämnar sej hel
och av dina händer
får motta sin del!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar