måndag 8 februari 2016

Hör hur sabbatsklockan ljuder


1. Hör hur sabbatsklockan ljuder
högt från berget Golgata:
Herren Jesus alla bjuder
jubelår, halleluja!
//: Allt fullkomnat, allt fullkomnat,
ljuder högt från Golgata ://

2. Jubelåret Gud oss skänkte
kan de bundna frihet ge.
Mänskan får nu, som Gud tänkte,
bli en himlens arvinge.
//: Allt fullkomnat, allt fullkomnat,
nu befrias syndare ://

3. Lammets blod förlossning bringar,
Lammets blod gör själen fri.
Hör hur sabbatsklockan klingar,
sjung då samma melodi:
//: Allt fullkomnat, allt fullkomnat,
nu av nåd befrias vi ://

4. Ring då, kära sabbatsklocka,
ring, ring högt till tidens slut!
Många trälar må du locka
ifrån mörka kulan ut.
//: Allt fullkomnat, allt fullkomnat,
klinga så till tidens slut! ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar