onsdag 17 februari 2016

Om du är usel och död och kallAlt. koral:1. Om du är usel och död och kall,
så är du friköpt i alla fall.
Din synd av Frälsaren sonad är,
om än du ännu på bördan bär.
Till barn du valdes av evighet,
Guds barn du är, ja, glöm ej det,
ett älskat barn för han har dej kär,
men sorgebarn om du borta är.

2. Frivilligt Jesus i döden gick
och syndens lön han uppbära fick.
Vad han har lidit, det slipper du
och testamentet har kraft ännu.
Så kom då dristigt till honom fram,
han är ditt eget Offerlamm.
För dina synder han lidit nog,
det var väl ändå för dej han dog?

3. Och kan du sjunga, så lova Gud
att du får klä dej i Kristi skrud.
Där finns det ingen fördömelse,
men om du inte kan grunden se,
så bli dock stilla, ty Herren ser
dej i sin Son, vad vill du mer?
Se, har du Sonen, så har du allt
om hjärtat också känns dött och kallt.

4. Gud väger aldrig din arma tro,
en bättre grund finns för frid och ro,
den grund som lades i Jesu blod,
då han så huld och så hjärtegod
tog på sej hela vår syndamängd,
och blev bland rövare upphängd.
Se denna grund, det var ej din tro,
men tror du det får du samvetstro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar