måndag 8 februari 2016

O Gud, min Gud, vad jag är glad
1. O Gud, min Gud, vad jag är glad!
En dräkt jag fått av dej
som passar till den nya stad,
dit jag nu ämnar mej.

2. Jag kan ej nog betrakta den
och fröjdas åt den, ty
hur ofta jag den granskar än,
den tycks mej lika ny.

3. Den har ej skrynkla eller fläck,
ej minsta fel finns där,
den gör mej härligt skön och täck,
hur syndig jag än är.

4. Den är mej nog till salighet,
den är fullkomligt god,
den är Guds Sons rättfärdighet
och köptes med hans blod.

5. Vad skulle bli till slut min lott
en gång inför min Gud,
om jag av nåd ej hade fått
en sådan bröllopsskrud?

6. Må däri aldrig blanda sej
en tråd, en enda tråd
av egen dygd, ty inför dej,
där gäller bara nåd.

7. All äran tillhör dej, Guds Lamm,
för den rättfärdighet
som du en gång åt mej fört fram,
ja, tack i evighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar