söndag 28 februari 2016

O Jesus Krist, dig till oss vänd


1. O Jesus Krist, dig till oss vänd,
din helge Ande till oss sänd,

vårt lov och våra böner hör
och själv på livets väg oss för.

2. Låt våra läppar prisa dig,
din nåd i oss låt visa sig.
Ja, stärk vår tro, upplys vår själ,
din sannings ord att lära väl.

3. Med änglarna vi sjunger här:
Gud helig, helig, helig är.
I hoppet sjunger vi med dem
vår sång hos dig i himmelen.

*4. O Fader, Son och Ande, bliv
hos oss med kärlek, ljus och liv.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet.


[Publ. med tillstånd av bearbetaren P O Nisser, se SvPs 1986 nr 78] 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar