onsdag 10 oktober 2018

Hör på änglarna1. Hör på änglarna och sjung
lovsång till en nyfödd kung!
Hör nu himlens glädjebud
och försona er med Gud!
Jordens folk, ge glädjen rum, 
dela änglarnas triumf!
Lyssna nu och sjung med dem,
Kristus fötts i Betlehem!

Lyssna, mänsklighet, och sjung
lovsång till en nyfödd kung!


2. Dyrkad av sin änglahär
Kristus evig Herre är,
Gud av Gud, med Gud till Far,
kom då tiden inne var,
kom i mänskligt kött och blod,
inkarnerad, Gud är god,
är från morgon och till kväll
Gud med oss, Immanuel!
Lyssna, mänsklighet, och sjung
lovsång till en nyfödd kung!

3. Fridens furste på sin tron,
ja, Rättfärdighetens Sol,
hit med ljus och värme kom,
full av liv och läkedom.
Kungaprakten avstod han,
född att frälsa människan,
född att samla oss som flytt,
född att föda oss på nytt.
Lyssna, mänsklighet, och sjung
lovsång till en nyfödd kung!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar