onsdag 10 oktober 2018

Till högtid nu sej samlar

 

1. Till högtid nu sej samlar
i Jesu Kristi namn
de unga med de gamla,
för ingen är som han!
Han själv är julens gåva
till både slott och skjul,
vi honom högt vill lova,
med honom fira jul.

2. Å Jesus, att dej finna,
det är att ljuset nå,
att saligheten vinna,
att allt för intet få.
Oss lys och led så inga
försmår den glädjen stor,
så psalmen klart kan klinga
var än en mänska bor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar