fredag 26 oktober 2018

O Jesus, vid din altarfot

 

Alt. koral:1. O Jesus, vid din altarfot
vi ner oss ödmjukt böjer,
vi söker hälsa, liv och bot
och gärna hos dej dröjer.
Vi kommer på ditt gudomsord
som gäster vid ditt bröllopsbord
och mättas av ditt manna.
Ge oss en salig smak på det,
så sjunger vi i evighet
ett fröjdfullt Hosianna!

2. En större skatt ej önskas kan
än den Gud här oss lovat:
att Frälsaren, själv Gud och man,
här räcks oss som en gåva.
Han säger vad vi ej förstod:
"Det är min kropp, det är mitt blod!"
Ja, detta ska oss skänkas!
Vi får då honom som han är,
får honom helt, får honom här,
vad större kan väl tänkas?

3. Men om jag inte kan förstå
Guds sätt att oss benåda,
hans ord jag tryggt vill lita på
och låta honom råda.
En fattig gäst får också rum
här i Guds hus och helgedom,
min Jesus själv mej möter.
Om inte strax jag finner mej,
mej syndare han ändå ej
från nådebordet stöter.

4. Pris vare dej för varje gång
du brödet åt oss delar,
för att du än ur syndens tvång
befriar oss och helar!
Gud Fader själv till evig tid
välsignar dej för korsets strid:
du bär vår syndabörda,
du lydig intill döden går
och tar oss vilsegångna får
från den som vill oss mörda.

5. Ditt minne ska, o Jesus, stå
i sinnen och i tankar,
så länge vetekorn kan fås
och druvor gror på rankan.
Var gång vi bryter heligt bröd
förkunnar vi din segerdöd
bland unga och bland gamla,
tills du i skyn är här igen
för att de dina hämta hem
och i ditt rike samla.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar