torsdag 25 oktober 2018

Herre över alla släkten

 

Alt. koral:


1. Herre över alla släkten,
hör oss, Herre Jesus Krist,
du som känner all vår längtan,
vår förmåga och vår brist.
Ge vårt korta liv i världen
tapper kraft och helig glädje,
evighet i tidens år,
du som bär när allt förgår!

2. Herre, bara du är kärlek,
bara du är evigt god.
Du har gett ditt liv som offer,
du har löst oss med ditt blod.
Lär oss offerhemligheten,
ge vårt hjärta trofastheten.
Du som aldrig svek, o nej,
gör oss alltmer lika dej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar